Prima pagină

Anunț alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti

Comuna Sînpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti, comuna Sînpaul, judeţul Cluj, etapa a-II-a-conducta de transport”, propus a fi amplasat în teritoriul administrativ al com. Sînpaul, satele Şardu, Sînpaul, Mihăieşti şi Berindu, nr. f.n., jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00,precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.”