Prima pagină

Anunț licitație închiriere teren

Primăria comunei Sînpaul organizează licitație cu strigare in data de 01.02.2016 ora.10, la sediul primăriei din localitatea Sînpaul nr.195, jud. Cluj, in vederea închirierii unor spatii in suprafața utila de 165 mp. cu terenul aferent in suprafața de 3615 mp. pentru organizare de șantier si birouri.

Prețul de pornire al licitației cu strigare este de 100 eur/luna, calculat în lei la cursul BNR.

Ofertele se pot depune la sediul primăriei comunei Sînpaul, din localitatea Sînpaul nr.195, jud. Cluj, pana la data de 29.01.2016, ora 10.

Caietul de sarcini al licitației se poate obține direct de la sediul primăriei comunei Sînpaul, compartimentul de achiziții publice.

Informații suplimentare se pot obține la tel 0264/282810, fax. 0264/282805 sau direct la sediul primăriei comunei Sînpaul, din localitatea Sînpaul nr. 195, jud. Cluj.

PRIMAR

Ovidiu Colceriu