Prima pagină

ANUNŢ TAXE ŞI IMPOZITE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sînpaul nr. 41/2016 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale datorate bugetului local al Comunei Sînpaul, contribuabilii persoane fizice, care achită datoria principală până la data de 30.06.2016, inclusiv impozitul pe anul 2016 beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare.