Anunţuri

ANUNŢ TAXE ŞI IMPOZITE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sînpaul nr. 41/2016 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale datorate bugetului local al Comunei Sînpaul, contribuabilii persoane fizice, care achită datoria principală până la data de 30.06.2016, inclusiv impozitul pe anul 2016 beneficiază de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare.

 

 

ANUNŢ IMPORTANT APIA

CONFORM APIA CLUJ, CENTRUL APIA ÎNFINŢAT LA PRIMĂRIA SÎNPAUL PENTRU CAMPANIA 2016, SE VA DESCHIDE ULTIMA DATĂ ÎN ZILELE DE 26 ŞI 27 MAI RESPECTIV JOI ŞI VINERI, ÎNTRE ORELE 8-16. TOŢI FERMIERII CARE NU AU DEPUS DECLARAŢIA SAU AU MODIFICĂRI, SUNT AŞTEPTAŢI, DACĂ AU SUB 50 HA TEREN DECLARAT, CEI CU PESTE 50 HA TREBUIE SĂ MEARGĂ LA APIA CLUJ.

ANUNŢ NOU APIA

CONFORM APIA CLUJ, DATA LIMITĂ DE DEPUNERE FĂRĂ PENALITATE A CERERILOR PENTRU SUBVENŢIE PE TERENURI ŞI ANIMALE ESTE 31 MAI 2016. FERMIERII POT DEPUNE CERERILE LA APIA CLUJ. CENTRUL APIA DESCHIS LA PRIMĂRIA SÎNPAUL FIIND MOMENTAN ÎNCHIS, DEOARECE LUCRĂTORII APIA AU FOST SOLICITAŢI LA CLUJ, VOM ANUNŢA CÂND SE VA REDESCHIDE.

INVITAŢIE APIA

CENTRUL APIA DESCHIS LA PRIMĂRIA SÎNPAUL VA FUNCŢIONA DIN 03.05.2016 PÂNĂ ÎN 06.05.2016, ÎNTRE ORELE 8 – 16.

TOŢI FERMIERII SUNT AŞTEPTAŢI.

PENTRU DECLARAŢII, FIIND NECESARE, PE LÂNGĂ ADEVERINŢA DE LA PRIMĂRIE ŞI URMĂTOARELE ACTE:

+ PENTRU FERMIERII CARE DEŢIN OI ŞI CAPRE, ADEVERINŢĂ DE LA MEDICUL VETERINAR CU ACTUALIZAREA ANIMALELOR, CARE TREBUIE SĂ FI ÎMPLINIT UN AN.

+ PENTRU FERMIERII CARE DEŢIN BIVOLI ŞI PRIMESC SUBVENŢIE:

            - ADEVERINŢĂ DE LA OJZ CLUJ(OFICIUL JUDEŢEAN DE ZOOTEHNIE CLUJ-ADRESĂ: STR. AVRAM IANCU, NR. 255, FLOREŞTI, TELEFON: 0264/265116),

            - ADEVERINŢĂ DE LA ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN CARE FAC PARTE(EX. DEJ).

ANUNŢ APIA

ÎN SĂPTĂMÂNA 18 – 22 APRILIE 2016, CENTRUL APIA DESCHIS LA PRIMĂRIA SÎNPAUL, NU VA FUNCŢIONA, DEOARECE ANGAJAŢII APIA AU FOST CHEMAŢI LA APIA CLUJ UNDE SUNT FOARTE MULŢI FERMIERI. FERMIERII DIN COMUNĂ POT VENI PENTRU ADEVERINŢE ŞI DIGITIZARE LA PRIMĂRIE ŞI SE POT DUCE SĂ DEPUNĂ DECLARAŢIA LA APIA CLUJ. DIN DATA DE 25 APRILIE VOM ANUNŢA DATA LA CARE CENTRUL APIA DE LA PRIMĂRIE SE REDESCHIDE. DIN DATA DE 25 APRILIE TOŢI FERMIERII POT VENI SĂ DECLARE TERENURILE ŞI CEI CU SUBVENŢIE PENTRU ANIMALE.

Anunţ - Campania 2016 APIA

Centrul APIA, deschis în comuna Sînpaul, la parterul primăriei Sînpaul, funcţionează începând din data de 28 martie 2016. Orarul de funcţionare fiind Luni-Vineri între 8-16. Declaraţiile se depun în ordinea Programării şi a mesajelor primite de fermieri pe telefoanele mobile. Informaţii suplimentare la nr. 0264282810 şi 0740162857.

Clik pentru afisare Programare