Prima pagină

Anunț privind secțiile de votare

Primăria comunei Sînpaul anunță sediile secțiilor de votare, după cum urmează:

-          Secția de votare nr. 612 cu sediul în localitatea Sînpaul nr. 195 la sediul primăriei Sînpaul, cuprinde satele Sînpaul și Sumurducu,

-          Secția de votare nr. 613 cu sediul în localitatea Șardu nr. 7 la sediul Școlii Generale Șardu, cuprinde satul Șardu,

-          Secția de votare nr. 614 cu sediul în localitatea Berindu nr. 56 la sediul Școlii Generale Berindu, cuprinde satul Berindu,

-          Secția de votare nr. 615 cu sediul în localitatea Mihăiești nr. 44 la sediul Școlii Generale Mihăiești, cuprinde satul Mihăiești,

-          Secția de votare nr. 616 cu sediul în localitatea Topa-Mică nr. 19 la magazinul Cooperației din Topa-Mică, cuprinde satul Topa-Mică.

Anunț alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti

Comuna Sînpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti, comuna Sînpaul, judeţul Cluj, etapa a-II-a-conducta de transport”, propus a fi amplasat în teritoriul administrativ al com. Sînpaul, satele Şardu, Sînpaul, Mihăieşti şi Berindu, nr. f.n., jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00,precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.”