Anunţuri

Anunț vânzare „lemn de lucru”

Primăria comunei Sînpaul vinde lemn de lucru, esență tare(gorun). Pentru informații sunați la numerele de telefon 0752249144 sau 0264 282810, domnul viceprimar Mărdan Augustin, zilnic între orele 8-16.

Anunţuri de angajare şi promovare

Primăria Comunei Sînpaul anunţă concurs pentru postul de referent superior, organizat în datele de 03 şi 05 decembrie 2014. Mai multe informaţii se pot obţine de la sediul Primăriei din Sînpaul sau la nr. de telefon 0264282810.

Primăria Comunei Sînpaul anunţă exaamen de promovare în clasă din referent superior în consilier asistent. Mai multe informaţii se pot obţine de la sediul Primăriei din Sînpaul sau la nr. de telefon 0264282810.

Anunț privind aprobarea schemei de minimis

Vă informăm, potrivit anunțului de la Direcția Agricolă Cluj, că s-au publicat în monitorul oficial, hotărârile de guvern privind:

1. Aprobarea schemei de minimis ”Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și juninci din rase specializate” – M.O. nr. 0755 din 2014 (H.G. 873/15.10.2014).

   Beneficiari ai acestei scheme de ajutor sunt crescătorii de ovine, cu efective între 150 – 1000 capete. Cuantumul ajutorului este de 2500 lei/berbec și 5000 lei/junincă.

   Cei interesați să contacteze reprezentanții formei asociative din care fac parte.

   Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la DAJ Cluj, telefon: 0264591752, sau la telefoanele 0735401739-ing. Mariana Man și 0735401740-ing. Mihai Posogan.

2. Aprobarea schemei de minimis ”Ajutor de minimis pentru compensarea fenomenelor hidro-meteorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iunie ce au produs pagube în sectorul apicol” – M.O. nr. 0750 din 2014 (H.G. 867/15.10.2014).

    Beneficiarii acestei scheme de ajutor sunt apicultorii. Cuantumul ajutoruli este de 4 lei/familie de albine, până la 75 de stupi și 7.5 lei/familie de albine, peste 75 de stupi.

Informații suplimentare la DAJ Cluj, telefon 0264591752 sau 0732606157-ing. Carmen Lup.

Anunț privind secțiile de votare

Primăria comunei Sînpaul anunță sediile secțiilor de votare, după cum urmează:

-          Secția de votare nr. 612 cu sediul în localitatea Sînpaul nr. 195 la sediul primăriei Sînpaul, cuprinde satele Sînpaul și Sumurducu,

-          Secția de votare nr. 613 cu sediul în localitatea Șardu nr. 7 la sediul Școlii Generale Șardu, cuprinde satul Șardu,

-          Secția de votare nr. 614 cu sediul în localitatea Berindu nr. 56 la sediul Școlii Generale Berindu, cuprinde satul Berindu,

-          Secția de votare nr. 615 cu sediul în localitatea Mihăiești nr. 44 la sediul Școlii Generale Mihăiești, cuprinde satul Mihăiești,

-          Secția de votare nr. 616 cu sediul în localitatea Topa-Mică nr. 19 la magazinul Cooperației din Topa-Mică, cuprinde satul Topa-Mică.

Anunț alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti

Comuna Sînpaul, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Alimentare cu apă potabilă în localităţile Berindu şi Mihăieşti, comuna Sînpaul, judeţul Cluj, etapa a-II-a-conducta de transport”, propus a fi amplasat în teritoriul administrativ al com. Sînpaul, satele Şardu, Sînpaul, Mihăieşti şi Berindu, nr. f.n., jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00,precum şi la următoarea adresă de internet http://arpmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.”