Prima pagină

Anunţ colectiv privind titlurile executorii şi somaţiile

Mai jos aveţi lista, pe sate, cu persoanele cărora le-au fost emise titluri executorii şi somaţii, format Adobe PDF. Vă rugăm să le citiţi şi dacă vă regăsiţi în aceste liste, să veniţi la primărie pentru clarificarea situaţiei.

pdf icon   Titluri executorii şi somaţii în satul Mihăieşti
pdf icon  Titluri executorii şi somaţii în satul Berindu
pdf icon Titluri executorii şi somaţii în satul Topa Mică
pdf icon Titluri executorii şi somaţii în satul Sumurducu

Anunţ închiriere grajd Berindu - reprogramare

Licitaţia cu strigare programată în data de 08 mai 2017, ora 1000, pntru închirierea unui imobil tip grajd se reprogramează, din cauza lipsei ofertanţilor, pe data de 25 mai 2017, ora 1000, cu aceleaşi condiţii de participare şi închiriere. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine gratuit de la sediul Primăriei Sînpaul, tel 0264282810, fax 0264282805.

Anunț închiriere grajd în Berindu

Primăria Comunei Sînpaul organizează în data de 08 mai 2017, ora 1000, licitație cu strigare pentru închirierea unui grajd în suprafață de 1125 mp (75 x 15 m), situat în localitatea Berindu nr. 13, în scopul desfășurării de activități economice, altele decât cele legate de zootehnie (creșterea animalelor). Chiria lunară este de 300 lei, pasul licitației este de 30 lei, termenul minim de închiriere este de 12 luni iar garanția de bună execuție este de 3 luni (900 lei) și se va restitui după predarea-primirea imobilului și ultima plată.

Pentru a putea să participe la licitație doritorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie persoană fizică sau juridică (se va prezenta copie CI persoană fizică sau CUI și CI reprezentant legal persoană juridică);

- să aibă plătite taxele și impozitele locale (certificat fiscal de la primăria de domiciliu sau sediul principal);

- să aibă plătite obligațiile către bugetul consolidat (certificat fiscal de la administrația financiară).

Nu vor putea participa la licitație persoanele fizice sau juridice care sunt în litigiu cu Primăra / Consiliul Local Sînpaul. Mai multe detalii se pot obține de sediul primăriei Sînpaul din localitatea Sînpaul nr. 195, sau la telefon 0264282810 ori fax 0264282805.

Anunţ de închiriere teren

Primăria Comunei Sînpaul închiriază un teren în suprafaţă de 6233 mp, conform CF 50006 în localitatea Sînpaul, în scopul de a amenaja o staţie de betoane pentru a fi utilizată la construcţi obiectivului Autostrada Transilvania. Ofertele se depun în plic închis până la data de 02 mai 2017, ora 0900, urmând ca deschiderea acestora să se facă la ora 1000, în aceeaşi zi. Mai multe detalii se pot obţine de la sediul primăriei şi din caietul de sarcini anexat prezentului anunţ.

Clic pentru a vedea caietul de sarcini

 

 

Informare fermieri pentru depunere proiecte

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a trimis o adresă prin care reaminteşte că micii fermieri pot depune proiecte pe PNDR 2014-2020, submăsura 6.5 - schema pentru micii fermieri, prin care se încurajează comasarea terenurilor. Termenul limită este de 15 mai, ora 16.00, depunerea solicitării făcându-se online pe site-ul AFIR, valoarea ajutorului putând ajunge până la 1500 de euro pe an.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi Site-ul AFIR şi adresa de mai jos. Succes!

 Fişier Adobe PDF Vizualizaţi adresa Prefecturii Cluj-Napoca