Prima pagină

Anunț de mediu

Asociația de deyvoltare intercomunitară Tocaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupraluării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaloarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale în comunele Sînpaul și Așchileu, Județul Cluj", propus a fi amplasat în localitățile Sînpaul, Sumurducu, Berindu, Cristorel, Așchlieu Mare, Fodora și Dorna, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi cunsultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni, între orele 0900-1600, marți-joi, între orele 0900-1400, și vineri între orele 0900-1200, precum și la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunț