Prima pagină

Anunţ privind exproprierile la autostradă - actualizat

a3Mai jos aveţi lista cu proprietarii de terenuri şi sumele cu care vor fi despăgubiţi de către CNADNR pentru autostrada Transilvania. Vă rugăm să consultaţi lista iar în cazul în care găsiţi nereguli, de orice natură, să luaţi legăura cu Primăria Sînpaul.

Proprietarii care sunt afectaţi de despăgubiri sunt rugaţi să transmită actele care fac dovada dreptului de proprietate, numai pri poştă şi cu confirmare de primire către:

s.c.a. CECILIA POPA ŞI ASOCIAŢII

str. Constantin Daniel nr. 20

010632 Secor 1

BUCUREŞTI

Prin acte de proprietate se înţelege:

- titlu de proprietate, în copie legalizată;

- certificat de moştenitor, în original sau copie legalizată;

- contract de vânzare-cumpărare/contract de donaţie/act de partaj, în original sau în copie legalizată;

- sentinţă judecătorească, în copie legalizată de grefa instanţei cu menţiunea definitivă şi irevocabilă;

- extras de carte funciară pentru informare aflat în perioada de valabilitate, în situaţia în care imobilul este înscris în cartea funciară, în original;

- acte de identitate, în copie simplă;

- acte de stare civilă (certificat de deces, certificat de căsătorie, certificat de naştere), în copie simplă;

- orice alte acte care fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilului afectat de construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea.

 

Vă rugăm să reveniţi pentru detalii şi în caz de neclarităţi să contactaţi Primăria Comunei Sînpaul la telefon 0264282810 sau fax 0264282805.

Descărcaţi de aici lista cu despăgubirile de la Autostrada Transilvania
pdf icon Notificarea CNADNR pentru expropriere