Uncategorised

Anunț închiriere grajd în Berindu

Primăria Comunei Sînpaul organizează în data de 08 mai 2017, ora 1000, licitație cu strigare pentru închirierea unui grajd în suprafață de 1125 mp (75 x 15 m), situat în localitatea Berindu nr. 13, în scopul desfășurării de activități economice, altele decât cele legate de zootehnie (creșterea animalelor). Chiria lunară este de 300 lei, pasul licitației este de 30 lei, termenul minim de închiriere este de 12 luni iar garanția de bună execuție este de 3 luni (900 lei) și se va restitui după predarea-primirea imobilului și ultima plată.

Pentru a putea să participe la licitație doritorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie persoană fizică sau juridică (se va prezenta copie CI persoană fizică sau CUI și CI reprezentant legal persoană juridică);

- să aibă plătite taxele și impozitele locale (certificat fiscal de la primăria de domiciliu sau sediul principal);

- să aibă plătite obligațiile către bugetul consolidat (certificat fiscal de la administrația financiară).

Nu vor putea participa la licitație persoanele fizice sau juridice care sunt în litigiu cu Primăra / Consiliul Local Sînpaul. Mai multe detalii se pot obține de sediul primăriei Sînpaul din localitatea Sînpaul nr. 195, sau la telefon 0264282810 ori fax 0264282805.

Anunţ de închiriere teren

Primăria Comunei Sînpaul închiriază un teren în suprafaţă de 6233 mp, conform CF 50006 în localitatea Sînpaul, în scopul de a amenaja o staţie de betoane pentru a fi utilizată la construcţi obiectivului Autostrada Transilvania. Ofertele se depun în plic închis până la data de 02 mai 2017, ora 0900, urmând ca deschiderea acestora să se facă la ora 1000, în aceeaşi zi. Mai multe detalii se pot obţine de la sediul primăriei şi din caietul de sarcini anexat prezentului anunţ.

Clic pentru a vedea caietul de sarcini

 

 

Informare fermieri pentru depunere proiecte

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a trimis o adresă prin care reaminteşte că micii fermieri pot depune proiecte pe PNDR 2014-2020, submăsura 6.5 - schema pentru micii fermieri, prin care se încurajează comasarea terenurilor. Termenul limită este de 15 mai, ora 16.00, depunerea solicitării făcându-se online pe site-ul AFIR, valoarea ajutorului putând ajunge până la 1500 de euro pe an.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi Site-ul AFIR şi adresa de mai jos. Succes!

 Fişier Adobe PDF Vizualizaţi adresa Prefecturii Cluj-Napoca

Anunţ privind plata impozitelor şi taxelor locale

Garanti BankPrimăria Comunei Sînpaul anunţă toţi cetăţenii Comunei Sînpaul că s-a semnat un contract de colaborare cu Garanti Bank prin care, începând cu data de 14 februarie 2017, se vor putea face plăţile impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardurilor bancare, cu comision zero pentru cetăţeni.

Vă aşteptăm la casieria instituţiei de luni până joi între 7:30 şi 16:00 şi vinerea între 7:30 şi 13:00. Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0264282810. Mulţumim echipei Garanti Bank pentru operativitate.

Anunţ începere lucrări la Podul din Mihăieşti

Podul La Ciotan,  MihăieştiPrimăria Comunei Sînpaul anunţă locuitorii satului Mihăieşti că începând cu data de 14 decembrie 2016 se vor începe lucrările de reconstrucţie a podului peste Valea Mare din Mihăieşti (la Ciotan).

Lucrarea presupune demolarea podului existent şi reconstrucţia lui pe o structură metalică ce va avea deschiderea de 9,15 metri şi lăţimea de 5,4 metri precum şi amenajarea albiei pe o lungime de aproximativ 10 metri în amonte şi 10 metri în aval. Pe durata de execuţie a lucrărilor, care se estimează la 3 luni de zile, se va închide circulaţia pentru vehicule pe acest pod urmând ca accesul peste vale să se facă pe drumul de exploataţie reabilitat. Pietonilor li se va amenaja o punte pe care vor putea să treacă.

Vă rugăm să fiţi atenţi când traversaţi puntea pietonală şi ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

Anunţ privind exproprierile la autostradă - actualizat

a3Mai jos aveţi lista cu proprietarii de terenuri şi sumele cu care vor fi despăgubiţi de către CNADNR pentru autostrada Transilvania. Vă rugăm să consultaţi lista iar în cazul în care găsiţi nereguli, de orice natură, să luaţi legăura cu Primăria Sînpaul.

Proprietarii care sunt afectaţi de despăgubiri sunt rugaţi să transmită actele care fac dovada dreptului de proprietate, numai pri poştă şi cu confirmare de primire către:

s.c.a. CECILIA POPA ŞI ASOCIAŢII

str. Constantin Daniel nr. 20

010632 Secor 1

BUCUREŞTI

Prin acte de proprietate se înţelege:

- titlu de proprietate, în copie legalizată;

- certificat de moştenitor, în original sau copie legalizată;

- contract de vânzare-cumpărare/contract de donaţie/act de partaj, în original sau în copie legalizată;

- sentinţă judecătorească, în copie legalizată de grefa instanţei cu menţiunea definitivă şi irevocabilă;

- extras de carte funciară pentru informare aflat în perioada de valabilitate, în situaţia în care imobilul este înscris în cartea funciară, în original;

- acte de identitate, în copie simplă;

- acte de stare civilă (certificat de deces, certificat de căsătorie, certificat de naştere), în copie simplă;

- orice alte acte care fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilului afectat de construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea.

 

Vă rugăm să reveniţi pentru detalii şi în caz de neclarităţi să contactaţi Primăria Comunei Sînpaul la telefon 0264282810 sau fax 0264282805.

Descărcaţi de aici lista cu despăgubirile de la Autostrada Transilvania
pdf icon Notificarea CNADNR pentru expropriere