Uncategorised

Anunţ privind exproprierile la autostradă - actualizat

a3Mai jos aveţi lista cu proprietarii de terenuri şi sumele cu care vor fi despăgubiţi de către CNADNR pentru autostrada Transilvania. Vă rugăm să consultaţi lista iar în cazul în care găsiţi nereguli, de orice natură, să luaţi legăura cu Primăria Sînpaul.

Proprietarii care sunt afectaţi de despăgubiri sunt rugaţi să transmită actele care fac dovada dreptului de proprietate, numai pri poştă şi cu confirmare de primire către:

s.c.a. CECILIA POPA ŞI ASOCIAŢII

str. Constantin Daniel nr. 20

010632 Secor 1

BUCUREŞTI

Prin acte de proprietate se înţelege:

- titlu de proprietate, în copie legalizată;

- certificat de moştenitor, în original sau copie legalizată;

- contract de vânzare-cumpărare/contract de donaţie/act de partaj, în original sau în copie legalizată;

- sentinţă judecătorească, în copie legalizată de grefa instanţei cu menţiunea definitivă şi irevocabilă;

- extras de carte funciară pentru informare aflat în perioada de valabilitate, în situaţia în care imobilul este înscris în cartea funciară, în original;

- acte de identitate, în copie simplă;

- acte de stare civilă (certificat de deces, certificat de căsătorie, certificat de naştere), în copie simplă;

- orice alte acte care fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilului afectat de construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea.

 

Vă rugăm să reveniţi pentru detalii şi în caz de neclarităţi să contactaţi Primăria Comunei Sînpaul la telefon 0264282810 sau fax 0264282805.

Descărcaţi de aici lista cu despăgubirile de la Autostrada Transilvania
pdf icon Notificarea CNADNR pentru expropriere

 

 

 

Anunţ privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

PNCCFPrimăria Comunei Sînpaul este înscrisă în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), program care presupune măsurarea terenurilor şi înscrierea gratuită lor direct în sistemul integrat de Carte Funciară pe numele proprietarului sau/şi eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Cetăţenii care au terenuri în aceste zone sunt rugaţi să vină cu actele de proprietate pe care le au şi cu actele de identitate la primărie în vederea măsurării terenurilor şi a întocmirii documentaţiilor în vederea înscrierii terenurilor prin PNCCF. Comuna Sînpaul are înscrise în program următoarele sectoare:

Satul Tarlaua Denumirea populară
Berindu 11

Lab, Moldovani, Căia,  Zăpodea caldă, Dosul răcii, Recea, Ciuhe, Căpâlna

5, 7

Dosu domnului, Dosu dumbrăviţei, Dosu până în fund

Topa Mică 5

Faţa Berindului, Valea Berindului, Zăpodia mică, Zăpodia mare, Hulpari

Mihăieşti 50

Raiciug, Luţărnişte, Râtul satului

Şardu 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Şes, Budulău, Muhuş, Certeş, Iertăuaie, Uleş, Groape, Cremene, Faţa tăului, Văcar, Fundătură

Sînpaul 54, 67, 68

Cozopaia, Doştină, Usturiş, Ponoare, Luherişte (Luţărnişte)

 Vă rugăm studiaţi programul de pe site-ul PNCCF şi reveniţi pe site pentru ultimele noutăţi.

 

Anunț de mediu

Asociația de deyvoltare intercomunitară Tocaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupraluării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaloarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale în comunele Sînpaul și Așchileu, Județul Cluj", propus a fi amplasat în localitățile Sînpaul, Sumurducu, Berindu, Cristorel, Așchlieu Mare, Fodora și Dorna, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi cunsultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni, între orele 0900-1600, marți-joi, între orele 0900-1400, și vineri între orele 0900-1200, precum și la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunț

Anunţ închiriere terenuri

Primăria Comunei Sînpaul organizează în data de 29 iulie 2016, la ora 1000, licitaţie cu plic închis pentru închirirea unor suprafeţe de teren după cum urmează:

- teren arabil în suprafaţă de 17,38 ha, situat în extravilanul localităţii Topa Mică;

- păşune în suprafaţă de 8,70 ha, situat în extravilanul localităţii Mihăieşti;

- păşune în suprafaţă de 12,27 ha, situat în extravilanul localităţii Sînpaul.

Terenurile vor fi folosite pentru organizare de şantier şi gropi de împrumut pentru construirea Autostrăzii Transilvania. Durata închirierii este de un an de zile cu posibilitatea de prelungire, preţul minim de pornire fiind de 450 lei/ha/an. Ofertele se depun la sediul primăriei până în data de 29 iulie 2016, la ora 0900. Mai multe informaţii se pot obţie de la sediul primăriei sau la tel 0264282810.

 pdf icon Caietul de sarcini

Invitaţie la Zilele Comunei 2016

Zilele comunei Sînpaul 2016Primăria şi Consiliul Local Sînpaul vă invită la Zilele Comunei Sînpaul 2016. Sîmbătă, în data de 02 iulie 2016, de la ora 1400 se vor desfăşura activităţi sportive, urmând ca seara să fie discotecă. Duminică, în data de 03 iulie 2016, de la ora 1500, vor fi spectacole folclorice, premierea seniorilor, a sportivilor precum şi diverse activităţi la baza sportivă din Sînpaul. manifestările se vor încheia cu muzică populară, de la artişti reconoscuţi dar şi mai tineri.

Vă aşteptăm cu drag pe toţi

ATENŢIONARE

AvertizareDin cauza ploilor abundente din noaptea de 13/14 iunie şi din ziua de 14 iunie circulaţia se desfăşoară cu greutate pe DN1F, în zona km 22 şi 24, în localitatea Sînpaul şi la intrarea în localitatea Mihăieşti, apa acoperind carosabilul aproximativ 10-15 cm. Recomandăm conducătorilor auto să îşi amâne cu câteva ore călătoria în această zonă până trece unda de viitură.

 

Cu mulţumiri,

primăria Sînpaul, 14 iunie, ora 12:30

 

.