Prima pagină

Anunţ privind plata impozitelor şi taxelor locale

Garanti BankPrimăria Comunei Sînpaul anunţă toţi cetăţenii Comunei Sînpaul că s-a semnat un contract de colaborare cu Garanti Bank prin care, începând cu data de 14 februarie 2017, se vor putea face plăţile impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardurilor bancare, cu comision zero pentru cetăţeni.

Vă aşteptăm la casieria instituţiei de luni până joi între 7:30 şi 16:00 şi vinerea între 7:30 şi 13:00. Pentru detalii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0264282810. Mulţumim echipei Garanti Bank pentru operativitate.

Anunţ începere lucrări la Podul din Mihăieşti

Podul La Ciotan,  MihăieştiPrimăria Comunei Sînpaul anunţă locuitorii satului Mihăieşti că începând cu data de 14 decembrie 2016 se vor începe lucrările de reconstrucţie a podului peste Valea Mare din Mihăieşti (la Ciotan).

Lucrarea presupune demolarea podului existent şi reconstrucţia lui pe o structură metalică ce va avea deschiderea de 9,15 metri şi lăţimea de 5,4 metri precum şi amenajarea albiei pe o lungime de aproximativ 10 metri în amonte şi 10 metri în aval. Pe durata de execuţie a lucrărilor, care se estimează la 3 luni de zile, se va închide circulaţia pentru vehicule pe acest pod urmând ca accesul peste vale să se facă pe drumul de exploataţie reabilitat. Pietonilor li se va amenaja o punte pe care vor putea să treacă.

Vă rugăm să fiţi atenţi când traversaţi puntea pietonală şi ne cerem scuze pentru inconvenientele create.

Anunţ privind exproprierile la autostradă - actualizat

a3Mai jos aveţi lista cu proprietarii de terenuri şi sumele cu care vor fi despăgubiţi de către CNADNR pentru autostrada Transilvania. Vă rugăm să consultaţi lista iar în cazul în care găsiţi nereguli, de orice natură, să luaţi legăura cu Primăria Sînpaul.

Proprietarii care sunt afectaţi de despăgubiri sunt rugaţi să transmită actele care fac dovada dreptului de proprietate, numai pri poştă şi cu confirmare de primire către:

s.c.a. CECILIA POPA ŞI ASOCIAŢII

str. Constantin Daniel nr. 20

010632 Secor 1

BUCUREŞTI

Prin acte de proprietate se înţelege:

- titlu de proprietate, în copie legalizată;

- certificat de moştenitor, în original sau copie legalizată;

- contract de vânzare-cumpărare/contract de donaţie/act de partaj, în original sau în copie legalizată;

- sentinţă judecătorească, în copie legalizată de grefa instanţei cu menţiunea definitivă şi irevocabilă;

- extras de carte funciară pentru informare aflat în perioada de valabilitate, în situaţia în care imobilul este înscris în cartea funciară, în original;

- acte de identitate, în copie simplă;

- acte de stare civilă (certificat de deces, certificat de căsătorie, certificat de naştere), în copie simplă;

- orice alte acte care fac dovada dreptului de proprietate asupra imobilului afectat de construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea.

 

Vă rugăm să reveniţi pentru detalii şi în caz de neclarităţi să contactaţi Primăria Comunei Sînpaul la telefon 0264282810 sau fax 0264282805.

Descărcaţi de aici lista cu despăgubirile de la Autostrada Transilvania
pdf icon Notificarea CNADNR pentru expropriere

 

 

 

Anunţ privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

PNCCFPrimăria Comunei Sînpaul este înscrisă în Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), program care presupune măsurarea terenurilor şi înscrierea gratuită lor direct în sistemul integrat de Carte Funciară pe numele proprietarului sau/şi eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Cetăţenii care au terenuri în aceste zone sunt rugaţi să vină cu actele de proprietate pe care le au şi cu actele de identitate la primărie în vederea măsurării terenurilor şi a întocmirii documentaţiilor în vederea înscrierii terenurilor prin PNCCF. Comuna Sînpaul are înscrise în program următoarele sectoare:

Satul Tarlaua Denumirea populară
Berindu 11

Lab, Moldovani, Căia,  Zăpodea caldă, Dosul răcii, Recea, Ciuhe, Căpâlna

5, 7

Dosu domnului, Dosu dumbrăviţei, Dosu până în fund

Topa Mică 5

Faţa Berindului, Valea Berindului, Zăpodia mică, Zăpodia mare, Hulpari

Mihăieşti 50

Raiciug, Luţărnişte, Râtul satului

Şardu 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Şes, Budulău, Muhuş, Certeş, Iertăuaie, Uleş, Groape, Cremene, Faţa tăului, Văcar, Fundătură

Sînpaul 54, 67, 68

Cozopaia, Doştină, Usturiş, Ponoare, Luherişte (Luţărnişte)

 Vă rugăm studiaţi programul de pe site-ul PNCCF şi reveniţi pe site pentru ultimele noutăţi.

 

Anunț de mediu

Asociația de deyvoltare intercomunitară Tocaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupraluării de către APM Cluj a deciziei de a nu solicita evaloarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare drumuri comunale în comunele Sînpaul și Așchileu, Județul Cluj", propus a fi amplasat în localitățile Sînpaul, Sumurducu, Berindu, Cristorel, Așchlieu Mare, Fodora și Dorna, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi cunsultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni, între orele 0900-1600, marți-joi, între orele 0900-1400, și vineri între orele 0900-1200, precum și la următoarea adresă de internet: http://arpmcj.anpm.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la publicarea prezentului anunț

Anunţ închiriere terenuri

Primăria Comunei Sînpaul organizează în data de 29 iulie 2016, la ora 1000, licitaţie cu plic închis pentru închirirea unor suprafeţe de teren după cum urmează:

- teren arabil în suprafaţă de 17,38 ha, situat în extravilanul localităţii Topa Mică;

- păşune în suprafaţă de 8,70 ha, situat în extravilanul localităţii Mihăieşti;

- păşune în suprafaţă de 12,27 ha, situat în extravilanul localităţii Sînpaul.

Terenurile vor fi folosite pentru organizare de şantier şi gropi de împrumut pentru construirea Autostrăzii Transilvania. Durata închirierii este de un an de zile cu posibilitatea de prelungire, preţul minim de pornire fiind de 450 lei/ha/an. Ofertele se depun la sediul primăriei până în data de 29 iulie 2016, la ora 0900. Mai multe informaţii se pot obţie de la sediul primăriei sau la tel 0264282810.

 pdf icon Caietul de sarcini